Cenník elektroinštalačných prác

Ceny sú len orientačné !!!

Pre presné vyčíslenie ceny je nutná obhliadka objetku, alebo projektová dokumentácia.

Po dohode vám vypracujeme cenovú ponuku podľa obhliadky a navrhneme vám riešenia. 

Rozsah prác poskytneme podľa rozsahu vašich požiadavok.

Elektroinštalačné práce sú poskytované za výhodných cenových podmienok stanovených vzájomnou dohodou , poskytnutou zárukou a garanciou kvality

Elektrická prípojka

 • Cena práce je 180,-EUR
 • K cene práce treba pripočítať cenu za materiál - záleží hlavne od dĺžky prívodného kábla

Elektroinštalácia

 • Cena práce s materiálom pre rodinný dom o rozlohe cca 100 m2 je od 2500,- EUR  - záleží od rozsahu prevedených prác
 • Práca spočíva v počiatočnom navrhnutí elektroinštalačných trás, následne vo vyfrézovaní inštalačných drážok, osadenie inštalačných krabíc, inštalácia potrebných káblov (pre elektrické zásuvky, spotrebiče, vypínače, svetelné okruhy, TV-siete, PC-siete) a osadenie rozvádzača

Dokončovacie práce  - Kompletáž

Cena za zapojenie vypínača, zásuvky je 3,50 EUR/ks

Bleskozvod

 • Cena práce a materiálu za 1 zvod na bežnom rodinnom dome je 130,-EUR
 • Cena na výškových budovách bude navýšená

Elektrické podlahové kúrenie

 • Priemerná cena podlahového kúrenia vychádza na 28,-EUR/m2
 • Cena závisí od použitého systému (vykurovacie káble, vykurovacie rohože) a od výrobcu (ETHERMA alebo FENIX)
 • Elektrické podlahové kúrenie sa robí vždy na mieru a cena sa vypočíta na základe rozmerov miestností, zateplenia budovy a ostatných informácií... 

Zapojenie rozvádzača

 • Cena za prácu je 200,-EUR
 • K cene práce je potrebné prirátať cenu komponentov rozvádzača

Revízia

 • Revízia elektroinštalácii rodinného domu cca 120,-EUR
 • Revízia elektrickej prípojky cca 100,-EUR
 • Revízia bleskozvodu cca 80,-EUR

Drobná montáž a opravy

Hodinová sadzba elektrikára je 30,-EUR/hod